Eph 2:19-22; Eze 47:12

Gen 12:1-3, Col 3:11, 2 Cor 5:14-20

Romans 15:7, Eph 4:2-3

Phil 4:6-7

Eph 6:18, Matt 6:9-13, Matt 7:7-11

-